Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Fedora / Enable - Disable SELinux

One way to temporarily disable SELinux in Fedora is to write in a terminal the following command.
echo 0> / selinux / enforce

Also if you want to turn it back then write the following command

echo 1> / selinux / enforfce

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου